DVD The Savior

Wie is Jezus en wat is Zijn geheim?

Hij heeft nog nooit een boek geschreven – en toch zijn er over Hem meer boeken geschreven dan over wie ook ter wereld. Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen al eeuwen over Hem. Hij heeft nog nooit een school gesticht – en toch hebben alle opleidingen samen nooit zoveel leerlingen voortgebracht als Hij.

Namen van Nobelprijswinnaars, staatshoofden, popsterren komen en gaan maar Zijn Naam wordt telkens opnieuw op de lippen van mensen genomen. Hij zwom niet in het geld, zoals grote sterren van deze wereld. Hij had geen fanclub. Hij maakte nooit een wereldtournee, zijn optreden duurde maar drie jaar. En toch:
Heeft Jezus méér volgelingen dan wie ook ter wereld. 1/3 van de wereldbevolking noemt zich christen. Elke dag besluiten duizenden mensen om christen te worden, vaak in landen waar het heel moeilijk is om christen te zijn. Is de Bijbel het meest vertaald en meest gelezen boek. Is onze jaartelling gebaseerd op Jezus’ geboorte. Is Hij verantwoordelijk voor een groot deel van onze feestdagen. Wat een man, deze Jezus!

Uit alles blijkt dat er een geheim achter Jezus’ optreden schuilt. Wat Hij deed is uniek en is nog steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootste verandering die maar denkbaar is. Hij ging de onderste weg en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. Hij Zélf is het grote geheim!

Beek Leeft wil je graag ook enthousiast maken over deze Jezus. Dat kan onder andere door een DVD gratis te bestellen waarin Zijn leven verfilmd is.